Spaarprogramma

Voorwaarden spaarprogramma

 

1/ Elke persoon die wil toetreden tot het spaarprogramma, wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard zonder voorbehoud. De voorwaarden kunnen verkregen worden in de winkel of geraadpleegd worden op de website.

2/De spaarkaart bestaat enkel elektronisch. Er is dus geen fysieke spaarkaart.

2/ Voor elke klant die een spaarkaart wenst wordt een online account aangemaakt. De klant kan zijn spaartotaal online volgen. Online klanten nemen automatisch deel aan het spaarprogramma tenzij zij zich uitdrukkelijk verzetten.

3/ Elenaswolwinkel bepaalt het aantal punten op basis van een geautomatiseerd systeem. Het systeem rond het aantal punten af.

4/ Op al uw aankopen ontvangt u 1 spaarpunt per euro. Elk spaarpunt heeft een waarde van 0,05 euro. Hetgeen overeenkomt met 5% korting.

5/Elenaswolwinkel behoudt zich het recht voor om bepaalde producten uit te sluiten van het spaarprogramma. Producten in solden en in de uitverkoop zijn altijd uitgesloten. Er worden geen spaarpunten toegekend op geschenkbonnen.

6/ Telkens je 250 spaarpunten gespaard hebt, kunt u deze inruilen voor uw volgende aankoop. Dit kan zowel online als in de winkel. 250 spaarpunten = 12,50 euro winkelwaarde

7/ Spaarpunten kunnen niet ingeruild worden tegen geld. Gespaarde punten niet overgenomen worden door een andere klant.

8/ Spaarpunten blijven 3 jaar geldig

9/Klanten die deelnemen aan het spaarprogramma worden automatisch opgenomen in de mailinglijst van Elenaswolwinkel.  Zij geven Elenaswolwinkel de toestemming om maximaal 1 keer per week een mailing te versturen naar de klant. De spaarpunten vervallen als de klant zich uitschrijft uit de mailinglijst of het emailadres blijkt niet meer of niet geldig te zijn.

10/Vervallen spaarpunten kunnen niet meer ingewisseld worden.

11/ Elenaswolwinkel behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de voorwaarden van het spaarprogramma tussentijds te wijzigen of het spaarprogramma te beëindigen.

12/Vragen of opmerkingen over het spaarprogramma kunnen steeds gestuurd worden aan Elenaswolwinkel per post (adres vermeldt op de website) of per email aan info at elenaswolwinkel.be